photorefflexx-black

 

 

Het copyright © en het intellectueel eigendom
van alle foto’s en de website, alsmede het logo photorefflexx-black
berusten bij de fotograaf: Han van Houten.

 

EXPOSITIES

Na vele exposities, in de Ardèche, Frankrijk,
was er in juni 2016 een expo van 42 foto’s
in de Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017JD Amsterdam